Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016

Κατασκευές

Κατασκευές για το φθινόπωρο

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώσεις

Έναρξη Λετουργίας Νηπιαγωγείου - Αγιασμός

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώσεις

Απογραφή Ζημιών απο Κλιμάκιο της Περιφέρειας

Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοινώσεις

Κλειστό το Κτήριο του Νηπιαγωγείου

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Επισκέψεις

Eπίσκεψη συγγραφέα στο Νηπιαγωγείο