Προγράμματα

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Μικροί Διασώστες

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Είμαστε Παιδιά μικρά, αλλά έχουμε δικαιώματα πολλά...

Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Με ασφάλεια κυκλοφορώ, και ας είμαι παιδί μικρό

Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013

Παραδοσιακά Παιχνίδια

Ομαδικά Παιχνίδια - Τα παιχνίδια του χθες και του σήμερα.