Μια αρχαιολόγος στο σχολείο μας

07-03-2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από αρχαιολόγο:

Η αρχαιολόγος κυρία Κατσουγκράκη παρουσίασε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη διατροφή στα βυζαντινά χρόνια. Την ευχαριστούμε πολύ!