Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Νηπιαγωγείο μας!

29-05-2017

Ο διοικητής της πυροσβεστικής παρουσίασε στα παιδιά σχετικό οπτικό υλικό και στη συνέχεια ενέπλεξε βιωματκά τα παιδιά δίνοντας τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού.